Placówka sięga swoimi korzeniami początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia kiedy to utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Zakładzie Energetycznym w Rzeszowie. Następnym etapem było otwarcie technikum dla pracujących. Na początku lat dziewięćdziesiątych ub. stulecia ZSE przeszedł pod nadzór Kuratorium Oświaty, a następnie pod Zarząd prezydenta Miasta Rzeszowa.

Obecnie ta jedna z najbardziej znanych szkół w stolicy Podkarpacia kształci młodzież m.in. w zawodach technik elektryk, technik elektronik, technik energetyk, technik informatyk, a od roku szkolnego 2016/2017 także fototechnik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Rzeszowski "Energetyk" w ramach edukacji dualnej współpracuje ze Stowarzyszeniem Energetyków Polskich, Politechniką Rzeszowską oraz lokalnymi firmami: Elektromontaż Rzeszów S.A., Sonel. czy Ideo Sp. z o.o.