Instytucja naukowo-badawcza skupiającą niezależnych ekspertów z dziedziny teleinformatyki, prawa, administracji oraz public relations. Podstawowym celem IRSI jest działalność naukowa i badawcza oraz działania edukacyjne m.in. w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych. Pozostałe obszary działalności Instytutu:    
  • organizacja kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów,
  • prowadzenie działalności naukowej i naukowo-technicznej,
  • prowadzenie mediacji, konsultacji oraz działalności doradczej,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
  • wspieranie zastosowań informatyki w różnych dziedzinach życia społecznego
  • prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych.
IRSI realizuje również projekty promujące ideę elektronicznej administracji, czyli ułatwienia dostępu do urzędów w dowolnie wybranym miejscu i czasie.